Bezpłatne badania uczniów klas maturalnych

Serię badań krwi, moczu i poziomu glukozy uczniom klas maturalnych z trzech szkół średnich
z powiatu lubaczowskiego przeprowadził  KORMED Centrum Medyczne w Lubaczowie.
Przebadano 189 uczniów lubaczowskiego Zespołu Szkół i 162  uczniów Liceum Ogólnokształcącego oraz 46 uczniów Zespołu Szkół w Oleszycach łącznie przebadano 397 uczniów.

KORMED Centrum Medyczne przeprowadziło badania bezpłatnie.