Informacja o przekształceniu

Szanowni Państwo.

Uprzejmie informujemy, iż na mocy postanowienia Sądu Rejonowego, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 01.02.2016r. nastąpiło przekształcenie całego przedsiębiorstwa NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „KORMED” Jacek Korzeniowski w Lubaczowie przy ulicy Tadeusza Kościuszki 141/7, NIP: 7931102202, REGON: 650052829 – w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: KORMED CENTRUM MEDYCZNE Sp. z o.o. (zwana dalej: „Spółką Przekształconą”)

W związku z powyższym informuję, iż na mocy przepisu art. 584 [2] Kodeksu spółek handlowych następuje sukcesja generalna, oznaczająca automatyczne przejście z dniem przekształcenia (01.02.2016) na Spółkę Przekształconą wszelkich praw i obowiązków Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Jacek Korzeniowski, w tym praw i obowiązków wynikających z zawartych dotychczas umów, uzyskanych koncesji, ulg itp. Tym samym, Spółka Przekształcona nadal będzie kontynuować zawarte z Państwem umowy.

KORMED CENTRUM MEDYCZNE Sp. z o.o. zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000597734 Spółka posiada numer REGON 363618894 i numer NIP 7931626389.
Siedziba, adres, rachunki bankowe oraz dane teleadresowe pozostają bez zmian.