Badania do pracy

Ustawa o nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia pracownikom badań profilaktycznych.

Badania z zakresu medycyny pracy wykonywane są na podstawie skierowania od pracodawcy.

Jeśli wykonujesz badania kontrolne (po zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni) musisz posiadać „Zaświadczenie lekarskie” o zakończeniu leczenia przez prowadzącego lekarza.