Badania do pracy

Ustawa o nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia pracownikom badań profilaktycznych.

Badania z zakresu medycyny pracy wykonywane są na podstawie skierowania od pracodawcy.

Badania kontrolne wykonywane są po okresie zwolnienia lekarskiego trwającego więcej niż 30 dni.