Profilaktyka nowotworów wątroby

Profilaktyka nowotworów wątroby

 
Projekt pt. „Profilaktyka nowotworów wątroby – Pomyśl o wątrobie nim ona przypomni o sobie”
współpraca z: SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie (ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków)
 

Dla kogo

 
Pacjenci kwalifikujący się do udziału w Projekcie to osoby które ukończyły 18 rok życia oraz spełniły jeden z następujących warunków:
 
– urodzone w latach 1986-1995 (HBV);
– po transfuzjach wykonanych przed 1992r. (HCV);
– hospitalizowane 3 i więcej razy i/lub odbywające hospitalizację długotrwałą tzn powyżej 10 dni;
– posiadające partnera zakażonego HCV i/lub HBV;
– posiadające partnera przyjmującego środki odurzające w iniekcji;
– używające środków odurzających w iniekcji lub donosowo;
– posiadające wykonany tatuaż;
– nieszczepione, mające kontakt domowy z osobą zakażoną HBV;
 

Etapy

 
a) Przeprowadzenie wizyty kwalifikacyjnej,
b) Pobranie próbki krwi do badania potwierdzającego w kierunku zakażeń HBV i HCV,
c) Przeprowadzenie laboratoryjnego badania HBsAg lub HCV-RNA,
d) Przeprowadzenie wizyty edukacyjnej z omówieniem wyniku badania potwierdzającego
 
Na każdym etapie wypełniana jest dokumentacja projektowa.