• 16 632 03 10
  • biuro@kormed-lubaczow.pl
  • Lubaczów, ul. Tadeusza Kościuszki 141/7

Profilaktyka Reumatoidalnego Zapalenia Stawów

„Profilaktyka przede wszystkim – wczesne wykrywanie reumatoidalnego zapalenia stawów u osób w wieku aktywności zawodowej w woj. lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim i mazowieckim – projekt pilotażowy Kliniki Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie”
Współpraca z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Nr 4 w Lublinie (ul. Jaczewskiego 8 20-954 Lublin)
 

Dla kogo

 
Głównym celem projektu jest wzrost wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów u osób w wieku aktywności zawodowej w woj. lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim i mazowieckim oraz budowanie świadomości społecznej na temat reumatoidalnego zapalenia stawów.
 

Etapy

 
Wczesne wykrywanie RZS – ścieżka projektowa
Ścieżka projektu obejmuje wizyty na poziomie placówek podstawowej opieki zdrowotnej oraz w ramach Ośrodka Wczesnej Diagnostyki, utworzonego w strukturze SPSK Nr 4 w Lublinie.
 
Dwie wizyty u lekarza POZ
 
wizyta 1 – wywiad, badanie układu ruchu z użyciem testu uciskowego, skierowanie na badania (OB, CRP, morfologia), wypełnienie niezbędnej dokumentacji kwalifikującej do projektu;
 
wizyta 2 – analiza i opis wyników badań, powtórne badanie układu ruchu; w przypadku podejrzenia RZS, lekarz POZ wystawia skierowanie do reumatologa do OWD;
 
Dwie wizyty w Ośrodku Wczesnej Diagnostyki w Lublinie
 
wizyta 1 – weryfikująca diagnozę (konsultacja w przeciągu 1-2 tygodni od momentu wystawienia skierowania przez lekarza POZ) – reumatolog, na podstawie wywiadu, badania fizykalnego, analizy dostarczonych badań, kwalifikuje pacjenta do dalszej diagnostyki w OWD (RTG, USG, badania laboratoryjne) lub odsyła do lekarza POZ
w przypadku braku potwierdzenia rozpoznania RZS;
 
wizyta 2 – potwierdzająca diagnozę (w terminie do 14 dni od wizyty 1) – ocena wyników badań, ponowne badanie stawów; przeprowadzenie wszystkich niezbędnych procedur diagnostycznych; pacjent z rozpoznanym RZS lub inną zapalną chorobą reumatyczną pozostaje pod opieką AOS (prowadzony jest przez reumatologa), a informację nt. zaleconego leczenia otrzymuje lekarz POZ; w przypadku wykluczenia ww. chorób, pacjent „wraca pod opiekę” lekarza POZ z informacjami nt. dalszego postępowania terapeutycznego.
 
Na każdym etapie wypełniana jest dokumentacja projektowa.