Szczepienia przeciwko HPV

Szanowni Państwo
 
Od 1-06-2023 rozpoczną się szczepienia przeciwko ludzkiemu wirusowi brodawczaka (Human Papillomavirus, HPV) .
 
Szczepienia w 2023 r. będą dotyczyły dzieci urodzonych w latach 2010 i 2011. Dzieci, odpowiadające wiekowo tej grupie, które w dniu rozpoczęcia programu otrzymały już pierwszą dawkę szczepienia (poza programem) mogą otrzymać kolejną dawkę już w ramach programu.
 
Rejestracja możliwa jest poprzez darmową infolinię, działającą pod numerem 989, która jest czynna siedem dni w tygodniu od godz. 7.00 do 20.00. Przewidziano także e-rejestrację na Internetowym Koncie Pacjenta. Zapisy prowadzone są także w punktach szczepień podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), gdzie realizowane są szczepienia obowiązkowe oraz zalecane dla dzieci i młodzieży.
 
HPV jest najczęstszym wirusem zakaźnym przenoszonym drogą płciową. Infekcje nim są często bezobjawowe i chociaż w większości przypadków ustępują samoistnie, to jednak czasami stają się przewlekłe i mogą powodować nowotwory, np. raka szyjki macicy, raka jamy ustnej i gardła.
 
 
Zapraszamy do naszej placówki w Lubaczowie przy ul.Tadeusza kościuszki 141/7

 

Więcej informacji na stronie :
 

Szczepienie, które chroni przed rakiem | Pacjent

Życzenia Świąteczne na Wielkanoc 2023r

Wszystkim naszym pacjentom oraz pracownikom życzymy
Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,

przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.

Radosnego, wiosennego nastroju,

serdecznych spotkań w gronie rodziny

oraz wesołego „Alleluja”

Centrum Medyczne Kormed

kierownictwo i pracownicy

WOŚP 2023

Szanowni Państwo

Jak co roku Centrum Medyczne KORMED w Lubaczowie aktywnie włącza się w zbiórkę na rzecz WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY .

W tym celu kolejny już raz Centrum Medyczne KORMED organizuje akcję  ZADBAJ O SIEBIE POMAGAJĄC INNYM .

Zapraszamy chętnych w dniu 29-01-2023 roku do naszej placówki w Lubaczowie przy ulicy Tadeusza Kościuszki 141 .

Na miejscu wykonywać będziemy badania laboratoryjne .

Opłata za badania będzie zasilała skarbonkę WOŚP udostępnioną w rejestracji Centrum Medycznego KORMED.

W tym dniu wykonasz również  programy profilaktyczne , bo lepiej zapobiegać niż leczyć .

 

 

Serdecznie zapraszamy

Centrum Medyczne KORMED w Lubaczowie

 

 

      

 

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. – Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (wosp.org.pl)

Projekt WyRas

Program „WyRas-Wykryj Raka Skóry”

Centrum Medyczne Kormed sp. z o.o. sp.k. w Lubaczowie we współpracy ze Klinicznym Szpitalem Wojewódzkim nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie zaprasza do uczestnictwa w projekcie pn. „WyRas-Wykryj Raka skóry” -realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój-2014-2020

Projekt skierowany do osób aktywnych zawodowo.
Adresatami projektu są:
– w zakresie edukacji:
a) osoby aktywne zawodowo tj. osoby w wieku 15-64 lata lub starsze , jeżeli nadal są aktywne zawodowo;
– zakresie badań przesiewowych:
a) osoby w wieku 50-64,
b) osoby w wieku 15-49 będą mogły otrzymać wsparcie w przypadku jasnych zaleceń lekarza związanych z występowaniem czynników ryzyka lub występowania niepokojących zmian;
c) osoby powyżej 65 r.ż. pod warunkiem, że nadal są aktywne zawodowo będą mogły otrzymać wsparcie w przypadku występowania czynników ryzyka lub niepokojących zmian.

Centrum Medyczne KORMED

Lubaczów, ul. Tadeusza Kościuszki 141/7

Akredytacja Ministra Zdrowia

Szanowni Pacjenci

Informujemy, że z dniem 9 maja 2022 Centrum Medyczne Kormed spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa otrzymuje potwierdzenie spełnienia standardów akredytacyjnych dla podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie działalności zakładu leczniczego oraz tym samym certyfikat akredytacyjny przyznany przez Ministra Zdrowia ( certyfikat nr: 2022/P/41 )

Lista placówek z akredytacją Ministra Zdrowia:

https://www.cmj.org.pl/news.php?dzial=all#949

 

Link do certyfikatu:

https://kormed-lubaczow.pl/wp-content/uploads/2022/05/CA-2022-P-41-Lubaczow_9265241_9130699.pdf

 

Pomoc medyczna dla obywateli Ukrainy w Centrum Medycznym KORMED

Centrum Medyczne KORMED w Lubaczowie udziela pomocy medycznej obywatelom Ukrainy, którzy zgłoszą się z problemem zdrowotnym do lekarza rodzinnego, a przybyli do Polski po 24 lutego br. w związku z agresją militarną Rosji na teren Ukrainy.

Pomoc medyczna świadczona będzie obywatelom Ukrainy, którzy posiadają zaświadczenie wystawione przez straż graniczną RP lub odcisk stempla straży granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r., w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

W Centrum Medycznym KORMED istnieje także możliwość szczepienia cudzoziemców narodowości ukraińskiej w ramach narodowego programu szczepień przeciw COVID-19. Warunkiem nabycia prawa do szczepienia jest posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość (w tym: dowód osobisty, paszport oraz tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca – TZTC).

Centrum Medyczne KORMED

Lubaczów, ul. Tadeusza Kościuszki 141/7

Bezpłatne szczepienie przeciw grypie dla osób pełnoletnich

W Centrum Medycznym KORMED wykonujemy bezpłatne szczepienia przeciw grypie dla osób pełnoletnich.

Od dnia 23 listopada 2021 r. osoby pełnoletnie mają prawo do skorzystania z
nieodpłatnego szczepienia przeciwko grypie na podstawie rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w
sezonie 2021/2022 (Dz. U. poz. 1581 z późn. zm.).
 
 
Oświadczenie do pobrania>

Rusza bezpłatna akcja szczepień przeciw grypie

Rusza bezpłatna akcja szczepień przeciw grypie m.in. dla personelu medycznego, farmaceutów, nauczycieli, seniorów czy pensjonariuszy DPS-ów.

 
W sezonie grypowym 2021/2022 Ministerstwo Zdrowia przeprowadza bezpłatną akcję szczepień m.in. dla personelu medycznego, farmaceutów, nauczycieli, seniorów czy pensjonariuszy DPS-ów
 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022, w ramach zapobiegania grypie sezonowej i w czasie trwania epidemii COVID-19, będą realizowane nieodpłatne i dobrowolne szczepienia przeciw grypie dla poniższych grup:
 
– osoby zatrudnione w podmiocie wykonującym działalność leczniczą oraz osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w tym podmiocie;
– osoby zatrudnione oraz osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym;
– osoby uprawnione do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium;
-nauczyciele akademicy i inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub z doktorantami, zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia, oraz inne osoby zatrudnione w uczelni;
– studenci i doktoranci uczestniczący, zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia, w zajęciach z udziałem pacjentów;
– osoby zatrudnione w organach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej wykonujące czynności kontrolne lub inspekcyjne zgodnie z właściwością wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego i Głównego Inspektora Farmaceutycznego;
– osoby zatrudnione lub wykonujące obowiązki w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ust. 1 tej ustawy;
– pacjenci:
* zakładu opiekuńczo-leczniczego,
* zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego,
* hospicjum stacjonarnego lub domowego,
* oddziału medycyny paliatywnej;
– osoby przebywające w domu pomocy społecznej, o którym mowa w art. 56 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ust. 1 tej ustawy;
– osoby pracujące w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, przedszkolu lub szkole funkcjonującej w systemie oświaty innego państwa znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;
– funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, straży gminnej (miejskiej) oraz członków ochotniczych straży pożarnych, ratowników górskich i wodnych wykonujących działania ratownicze;
– Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego;
– osoby urodzone przed rokiem 1947 ( tz. osoby urodzone w 1947 , 1948 , 1949 …. itd na chwilę obecną nie kwalifikują się do programu )
 
 
Czytaj więcej