Szczepienia od 16 roku życia w Cieszanowie

Przypominamy, że już od wtorku tj. 18.05  od godziny 13:00 do 15:00 czekamy na  nastolatków powyżej 16 roku życia, którzy chcą się zaszczepić przeciwko covid19 w naszym punkcie szczepień na sztucznym lodowisku w Cieszanowie. Szczepimy preparatem PFIZER.
📌Ważne:
Osoby niepełnoletnie muszą przyjść na szczepienie z rodzicem/opiekunem prawnym lub mieć ze sobą wypełniony kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej PODPISANY przez opiekuna prawnego.
Zachęcamy więc do wcześniejszego pobrania formularza (wkrótce ma być dostępny na stronie) 👉https://www.gov.pl/web/szczepimysie/materialy-informacyjne-dla-szpitali-i-pacjentow-dotyczace-szczepien-przeciw-covid-19

Oczywiście, jeśli ktoś nie będzie miał wydrukowanego kwestionariusza ze sobą, to otrzyma go do wypełnienia w punkcie szczepień. Wówczas jednak osoba niepełnoletnia będzie musiała przyjść na szczepienie z opiekunem prawnym, który wyraża zgodę na udzielenia świadczenia.


 

Ruszają zapisy na szczepienia przeciw covid-19 w Cieszanowie !!

Ruszają zapisy na szczepienia przeciw covid-19!

 Szczepienia rozpoczynają się 12.05.2021, kolejne terminy w tygodniu to 13.05 i 14.05 od godziny 13.00.

 Szczepienia będą się odbywać także do końca maja w każdą środę, czwartek i piątek od godziny 13.00.

Miejsce szczepień: Punkt Szczepień Powszechnych – Lodowisko przy szkole
w Cieszanowie (Mickiewicza 73, Nowe Sioło).

Rodzaj szczepionki Pfizer i Janssen.

 Zapisy:

– infolinia 989

-166320310

– zapisy bezpośrednio na miejscu szczepienia

– w Centrum medycznym Kormed ul. T Kościuszki 141/7

 ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Szczepienia 70+ 80+ 90+

Drodzy Pacjenci

CM KORMED cały czas prowadzi zapisy na szczepienia przeciwko COVID-19 dla grup wiekowych 70+ 80+ 90+ oraz grupy 1b czyli osoby :

 • z chorobą nowotworową, u których po dniu 31 grudnia 2019 r. prowadzono leczenie chemioterapią lub radioterapią,
 • u których zdiagnozowano chorobę nowotworową, a nie rozpoczęto leczenia.
 • po przeszczepach komórek, tkanek i narządów, u których prowadzono leczenie immunosupresyjne,
 • oczekujące na przeszczepienie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu,przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów
 • poddawane przewlekłej wentylacji mechanicznej
 • dializowane z powodu przewlekłej niewydolności nerek.

Grupy te szczepione są szczepionką firmy Pfizer w nieodległych terminach.


 

Szczepienie przeciw Covid-19

Szanowni pacjenci

Zapraszamy osoby urodzone w latach 1952, 1953 i 1954, chcące zaszczepić się przeciw Covid-19 szczepionką Astra-Zeneca, o zgłaszanie się telefoniczne do przychodni Kormed  pod nr telefonu 16 632 03 10.


 

Przedłużenie rehabilitacji dla osób z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

Miło nam jest poinformować Państwa o przedłużeniu zabiegów rehabilitacyjnych na NFZ dla osób z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub posiadających orzeczenie równoważne.

Czas wykonywania zabiegów jest przedłużony do końca roku 2021. Prosimy informować znajomych, nie tylko pacjentów CM KORMED tak, aby wszyscy mogli skorzystać z tej okazji.


 

ZADBAJ O SIEBIE POMAGAJĄC INNYM

 

ZADBAJ O SIEBIE POMAGAJĄC INNYM

W tym roku po raz pierwszy Centrum Medyczne Kormed wspólnie zagra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, która tym razem wspomaga oddziały dziecięcej laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy.

Już w najbliższą niedzielę 31-go stycznia  zapraszamy wszystkich, którzy wraz z nami chcą wspomóc swoim działaniem Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy do przyłączenia się do akcji p.t.:

ZADBAJ O SIEBIE POMAGAJĄC INNYM

Tego dnia nasza placówka wykonywać będzie dla wszystkich chętnych badania laboratoryjne min*.:

 • morfologię
 • cholesterol
 • poziom glukozy
 • witamina D3
 • lipidogram
 • TSH
 • ilościowe testy na obecność przeciwciał Covid-19 IgG / IgM

Dochód z wykonanych badań w całości przekażemy do skarbonki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która już czeka w rejestracji budynku A przychodni i którą już możecie Państwo, będąc
u nas, zasilać.

Serdecznie zapraszamy Państwa w dzień finału od godz. 8.00 do 12.00.

Bądźcie i Pomagajcie z Nami!

 

*Wyniki badań będzie można odebrać w ten sam dzień lub jeśli Państwo przyjdą w godzinach późniejszych – w poniedziałek.

 

Transport na szczepienia przeciwko COVID-19 dla osób starszych i niepełnosprawnych z Lubaczowa

W związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, dla mieszkańców miasta Lubaczowa została uruchomiona infolinia, pod którą, osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności oraz osoby starsze, które będą chciały zaszczepić się przeciw COVID-19, ale maja trudność z dotarciem do punktu szczepień, będą mogły skorzystać ze specjalnie zorganizowanego transportu.

Zarejestrowani na szczepienie mieszkańcy będą mogli zgłaszać chęć skorzystania z dowozu pod numerem tel. 16 632 90 45 w godz. 8.00-15.00.


 

Szczepienia przeciwko Covid-19

Od piątku 15.01.2021 r. w naszej przychodni tak jak w całej Polsce, seniorzy po 80 roku mogą zarejestrować się na szczepienia przeciw COVID-19. Do zarejestrowania potrzebne będą dane: imię i nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania oraz nr telefonu komórkowego (na telefon będą przychodziły sms informujące o dalszych krokach). Rejestrujemy wszystkie osoby chętne do szczepienia, bez warunku przynależności do naszej przychodni.

Od 22 stycznia będą mogły to zrobić osoby od 70 roku życia. Szczepienia wszystkich seniorów powyżej 70. roku życia mają rozpocząć się 25 stycznia, zgodnie z ustaleniami Ministerstwa Zdrowia w każdym tygodniu ma być szczepionych 30 osób.

Ponadto od piątku uruchomiony został formularz zgłoszenia chęci szczepienia dla wszystkich osób powyżej 18. roku życia:

https://szczepimysie.pacjent.gov.pl/

Bardzo prosimy rodziny oraz opiekunów o pomoc osobom starszym przy rejestracji chęci szczepienia.


Standardy organizacyjne teleporady w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej

W Centrum Medycznym KORMED Pacjenci mają dostęp do wielu dogodnych form opieki medycznej, która świadczona jest w formie zarówno usług stacjonarnych, jak i zdalnie (podczas Konsultacji Telefonicznej).
Teleporada o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej w systemie informatycznym nosi nazwę: Konsultacja Telefoniczna. Termin Konsultacji Telefonicznej jest umawiany przez Pacjenta  telefonicznie (pod numerami telefonów 16 6320310 / 16 7362101 – Budynek A, lub 16 07362115 / 16 7362103 Budynek B). Dodatkowo Pacjent posiada możliwość zarezerwowania Konsultacji Telefonicznej osobiście w Recepcji.
Informacje dotyczące warunków i zasad realizacji Konsultacji Telefonicznej znajdują się na stronie internetowej www.kormed-lubaczow.pl oraz są widoczne w każdej placówce. Ponadto, na życzenie Pacjenta, może on uzyskać je telefonicznie. Konsultacja Telefoniczna następuje po potwierdzeniu tożsamości Pacjenta przez personel medyczny, który udziela konsultacji na podstawie danych wskazanych w dokumentacji medycznej i/lub deklaracji wyboru POZ Pacjenta.
W trakcie udzielania Konsultacji Telefonicznej personel medyczny może, w porozumieniu z Pacjentem lub jego opiekunem prawnym i w oparciu o przeprowadzony wywiad oraz dokumentację medyczną, skierować Pacjenta na wizytę stacjonarną. Podczas Konsultacji Telefonicznej Pacjent ma możliwość uzyskania e-Recepty, e-Zla (elektronicznego zwolnienia lekarskiego), e-Zlecenia na wyroby medyczne, a także skierowania na badania laboratoryjne i obrazowe oraz wizytę kontrolną.
Konsultacja Telefoniczna realizowana jest w warunkach gwarantujących poufność, z zabezpieczeniem danych przed dostępem osób nieuprawnionych do uzyskania informacji przekazywanych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych. W przypadku wystąpienia konieczności przekazania Pacjentowi informacji dotyczącej stanu zdrowia, co może dotyczyć wysłania cyfrowego odwzorowania dokumentacji medycznej z zastosowaniem systemów teleinformatycznych (np. na podany przez Pacjenta adres e-mailowy), korzystamy z systemów zapewniających z naszej strony ochronę przed nieuprawnionym wykorzystaniem, a także przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utraceniem, ujawnieniem oraz nieuprawnionym dostępem do przekazywanej informacji.
Sposoby realizacji: e-Recepta
Jeśli podczas Konsultacji Telefonicznej personel medyczny wystawia e-Receptę, Pacjent otrzymuje SMS-a z 4-cyfrowym kodem PIN umożliwiającym zrealizowanie e-Recepty w aptece. Wystawioną e-Receptę można zrealizować w dowolnej aptece, podając otrzymany numer PIN oraz numer PESEL. możliwe jest zrealizowanie e-Recepty w aptece.
Sposoby realizacji: e-Zlecenie na wyroby medyczne
Podobnie jak w przypadku e-Recepty, po wystawieniu w trakcie Konsultacji Telefonicznej e-Zlecenia na wyroby medyczne, Pacjent otrzymuje przez telefon lub SMS-a numer zlecenia, który uprawnia do zrealizowania tego zlecenia w dowolnie wybranej placówce aptecznej lub w sklepie medycznym.
Sposób realizacji: realizacja zleceń badań dodatkowych, w szczególności laboratoryjnych lub obrazowych
Jeżeli podczas Konsultacji Telefonicznej personel medyczny skieruje Pacjenta na badania laboratoryjne, Pacjent lub osoba trzecia (w imieniu Pacjenta) umawia termin wykonania tych badań poprzez Portal Pacjenta, telefonicznie lub osobiście w placówce. W przypadku zleconych przez personel medyczny badań obrazowych Pacjent lub osoba upoważniona zgłasza się do placówki po odbiór skierowania.
Zachęcamy do aktywowania Internetowego Konta Pacjenta poprzez stronę pacjent.gov.pl
Korzystając z IKP, Pacjent posiada w jednym miejscu szybki i łatwy dostęp do:
dokumentacji medycznej – na przykład e-Recepty i e-Skierowania, a także wyników badań czy wypisu ze szpitala;
informacji o wysokości refundacji kupionych leków i innych produktów medycznych oraz świadczeń zrealizowanych w ramach NFZ (na przykład przebytego zabiegu lub badania);
wytycznych dotyczących zaleconej dawki leków; informacji o zaplanowanych świadczeniach refundowanych przez NFZ (dot. np. wizyty u lekarza specjalisty czy planowanego terminu rehabilitacji).

Poprzez IKP Pacjent posiada możliwość złożenia e-Deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej służby zdrowia (POZ), a także może zapoznać się z obecnie aktywnymi deklaracjami.
Przed zakończeniem Konsultacji Telefonicznej lekarz/pielęgniarka/położna POZ podsumowuje przeprowadzoną Konsultację i weryfikuje, czy przekazane zalecenia są dla Pacjenta zrozumiałe. W przypadku pojawienia się wątpliwości wyjaśnia powód wydania zaleceń, e-Recept czy skierowań na badania dodatkowe
* Wytyczne przygotowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz wytycznych konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej dot. teleporad w POZ udzielanych w czasie epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2.