Rusza bezpłatna akcja szczepień przeciw grypie

Rusza bezpłatna akcja szczepień przeciw grypie m.in. dla personelu medycznego, farmaceutów, nauczycieli, seniorów czy pensjonariuszy DPS-ów.

 
W sezonie grypowym 2021/2022 Ministerstwo Zdrowia przeprowadza bezpłatną akcję szczepień m.in. dla personelu medycznego, farmaceutów, nauczycieli, seniorów czy pensjonariuszy DPS-ów
 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022, w ramach zapobiegania grypie sezonowej i w czasie trwania epidemii COVID-19, będą realizowane nieodpłatne i dobrowolne szczepienia przeciw grypie dla poniższych grup:
 
– osoby zatrudnione w podmiocie wykonującym działalność leczniczą oraz osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w tym podmiocie;
– osoby zatrudnione oraz osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym;
– osoby uprawnione do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium;
-nauczyciele akademicy i inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub z doktorantami, zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia, oraz inne osoby zatrudnione w uczelni;
– studenci i doktoranci uczestniczący, zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia, w zajęciach z udziałem pacjentów;
– osoby zatrudnione w organach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej wykonujące czynności kontrolne lub inspekcyjne zgodnie z właściwością wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego i Głównego Inspektora Farmaceutycznego;
– osoby zatrudnione lub wykonujące obowiązki w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ust. 1 tej ustawy;
– pacjenci:
* zakładu opiekuńczo-leczniczego,
* zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego,
* hospicjum stacjonarnego lub domowego,
* oddziału medycyny paliatywnej;
– osoby przebywające w domu pomocy społecznej, o którym mowa w art. 56 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ust. 1 tej ustawy;
– osoby pracujące w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, przedszkolu lub szkole funkcjonującej w systemie oświaty innego państwa znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;
– funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, straży gminnej (miejskiej) oraz członków ochotniczych straży pożarnych, ratowników górskich i wodnych wykonujących działania ratownicze;
– Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego;
– osoby urodzone przed rokiem 1947 ( tz. osoby urodzone w 1947 , 1948 , 1949 …. itd na chwilę obecną nie kwalifikują się do programu )
 
 
Czytaj więcej

Testy zwalniające z kwarantanny

W Centrum Medycznym Kormed można wykonać testy zwalniające z kwarantanny wjazdowej (granicznej)- zgodnie z najnowszymi zmianami.
Wykonujemy je codziennie od godziny 7.00 do 14.00 oraz w weekendy od 8.00 do 12.00.
Miejsce wykonywania testów: Centrum Medyczne Kormed ul.T. Kościuszki 141/7, 37-600 Lubaczów
Telefon kontaktowy: 167362115/ 167362115
Szczegółowe informacje na temat kwarantanny wjazdowej można sprawdzić na stronie: https://www.gov.pl/web/gis/szczepienie-i-test-a-zwolnienie-z-kwarantanny-wjazdowej

Szczepienia od 16 roku życia w Cieszanowie

Przypominamy, że już od wtorku tj. 18.05  od godziny 13:00 do 15:00 czekamy na  nastolatków powyżej 16 roku życia, którzy chcą się zaszczepić przeciwko covid19 w naszym punkcie szczepień na sztucznym lodowisku w Cieszanowie. Szczepimy preparatem PFIZER.
📌Ważne:
Osoby niepełnoletnie muszą przyjść na szczepienie z rodzicem/opiekunem prawnym lub mieć ze sobą wypełniony kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej PODPISANY przez opiekuna prawnego.
Zachęcamy więc do wcześniejszego pobrania formularza (wkrótce ma być dostępny na stronie) 👉https://www.gov.pl/web/szczepimysie/materialy-informacyjne-dla-szpitali-i-pacjentow-dotyczace-szczepien-przeciw-covid-19

Oczywiście, jeśli ktoś nie będzie miał wydrukowanego kwestionariusza ze sobą, to otrzyma go do wypełnienia w punkcie szczepień. Wówczas jednak osoba niepełnoletnia będzie musiała przyjść na szczepienie z opiekunem prawnym, który wyraża zgodę na udzielenia świadczenia.


 

Ruszają zapisy na szczepienia przeciw covid-19 w Cieszanowie !!

Ruszają zapisy na szczepienia przeciw covid-19!

 Szczepienia rozpoczynają się 12.05.2021, kolejne terminy w tygodniu to 13.05 i 14.05 od godziny 13.00.

 Szczepienia będą się odbywać także do końca maja w każdą środę, czwartek i piątek od godziny 13.00.

Miejsce szczepień: Punkt Szczepień Powszechnych – Lodowisko przy szkole
w Cieszanowie (Mickiewicza 73, Nowe Sioło).

Rodzaj szczepionki Pfizer i Janssen.

 Zapisy:

– infolinia 989

-166320310

– zapisy bezpośrednio na miejscu szczepienia

– w Centrum medycznym Kormed ul. T Kościuszki 141/7

 ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Szczepienia 70+ 80+ 90+

Drodzy Pacjenci

CM KORMED cały czas prowadzi zapisy na szczepienia przeciwko COVID-19 dla grup wiekowych 70+ 80+ 90+ oraz grupy 1b czyli osoby :

 • z chorobą nowotworową, u których po dniu 31 grudnia 2019 r. prowadzono leczenie chemioterapią lub radioterapią,
 • u których zdiagnozowano chorobę nowotworową, a nie rozpoczęto leczenia.
 • po przeszczepach komórek, tkanek i narządów, u których prowadzono leczenie immunosupresyjne,
 • oczekujące na przeszczepienie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu,przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów
 • poddawane przewlekłej wentylacji mechanicznej
 • dializowane z powodu przewlekłej niewydolności nerek.

Grupy te szczepione są szczepionką firmy Pfizer w nieodległych terminach.


 

Szczepienie przeciw Covid-19

Szanowni pacjenci

Zapraszamy osoby urodzone w latach 1952, 1953 i 1954, chcące zaszczepić się przeciw Covid-19 szczepionką Astra-Zeneca, o zgłaszanie się telefoniczne do przychodni Kormed  pod nr telefonu 16 632 03 10.


 

ZADBAJ O SIEBIE POMAGAJĄC INNYM

 

ZADBAJ O SIEBIE POMAGAJĄC INNYM

W tym roku po raz pierwszy Centrum Medyczne Kormed wspólnie zagra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, która tym razem wspomaga oddziały dziecięcej laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy.

Już w najbliższą niedzielę 31-go stycznia  zapraszamy wszystkich, którzy wraz z nami chcą wspomóc swoim działaniem Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy do przyłączenia się do akcji p.t.:

ZADBAJ O SIEBIE POMAGAJĄC INNYM

Tego dnia nasza placówka wykonywać będzie dla wszystkich chętnych badania laboratoryjne min*.:

 • morfologię
 • cholesterol
 • poziom glukozy
 • witamina D3
 • lipidogram
 • TSH
 • ilościowe testy na obecność przeciwciał Covid-19 IgG / IgM

Dochód z wykonanych badań w całości przekażemy do skarbonki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która już czeka w rejestracji budynku A przychodni i którą już możecie Państwo, będąc
u nas, zasilać.

Serdecznie zapraszamy Państwa w dzień finału od godz. 8.00 do 12.00.

Bądźcie i Pomagajcie z Nami!

 

*Wyniki badań będzie można odebrać w ten sam dzień lub jeśli Państwo przyjdą w godzinach późniejszych – w poniedziałek.

 

Transport na szczepienia przeciwko COVID-19 dla osób starszych i niepełnosprawnych z Lubaczowa

W związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, dla mieszkańców miasta Lubaczowa została uruchomiona infolinia, pod którą, osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności oraz osoby starsze, które będą chciały zaszczepić się przeciw COVID-19, ale maja trudność z dotarciem do punktu szczepień, będą mogły skorzystać ze specjalnie zorganizowanego transportu.

Zarejestrowani na szczepienie mieszkańcy będą mogli zgłaszać chęć skorzystania z dowozu pod numerem tel. 16 632 90 45 w godz. 8.00-15.00.


 

Szczepienia przeciwko Covid-19

Od piątku 15.01.2021 r. w naszej przychodni tak jak w całej Polsce, seniorzy po 80 roku mogą zarejestrować się na szczepienia przeciw COVID-19. Do zarejestrowania potrzebne będą dane: imię i nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania oraz nr telefonu komórkowego (na telefon będą przychodziły sms informujące o dalszych krokach). Rejestrujemy wszystkie osoby chętne do szczepienia, bez warunku przynależności do naszej przychodni.

Od 22 stycznia będą mogły to zrobić osoby od 70 roku życia. Szczepienia wszystkich seniorów powyżej 70. roku życia mają rozpocząć się 25 stycznia, zgodnie z ustaleniami Ministerstwa Zdrowia w każdym tygodniu ma być szczepionych 30 osób.

Ponadto od piątku uruchomiony został formularz zgłoszenia chęci szczepienia dla wszystkich osób powyżej 18. roku życia:

https://szczepimysie.pacjent.gov.pl/

Bardzo prosimy rodziny oraz opiekunów o pomoc osobom starszym przy rejestracji chęci szczepienia.