• 16 632 03 10
  • biuro@kormed-lubaczow.pl
  • Lubaczów, ul. Tadeusza Kościuszki 141/7

Profilaktyka chorób naczyń mózgowych

Projekt. pn. „Pomyśl o mózgu – projekt profilaktyki chorób naczyń mózgowych” jest prowadzeniem działań pilotażowych zmierzających do wdrożenia „Ogólnopolskiego programu profilaktyki chorób naczyń mózgowych”, zakładającego profilaktykę i wczesne rozpoznanie objawów chorób naczyń mózgowych.
 
Współpraca z Krakowskim Szpitalem Specjalistyczny im. Jana Pawła II (KSS).
 

Dla kogo

 
Osoby które kwalifikują się do Programu, tj. osoby w wieku aktywności zawodowej z grupy wiekowej 40-65 lata u których na podstawie badania za pomocą „checklisty” i przeprowadzonego wywiadu zostaną zidentyfikowane czynniki ryzyka, które w największym stopniu zagrażają wystąpieniem udaru mózgu (m. in. palenie tytoniu, nadciśnienie tętnicze, otyłość, nadużywanie alkoholu, cukrzyca, brak aktywności fizycznej).
 

Etapy


Etap I
 
Pakiet podstawowy(POZ)
-checklista, wywiad
-standardowe badanie ogólno-internistyczne,
-Indywidualne szkolenie pacjentów.
 
Etap II
 
Pakiet rozszerzony(POZ)
-EKG,
-badania laboratoryjne (glikemia, lipidogram),
-wizyta konsultacyjna (końcowa).
 
Etap III
 
Pakiet pogłębiony(Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II)
-badanie neurologiczne,
-badania lab.
-Holter EKG
-USG tętnic domózgowych,
-ECHO serca,
-KT mózgu,
-wizyta konsultacyjna (końcowa).
 
Na każdym etapie wypełniana jest dokumentacja projektowa.