• 16 632 03 10
  • biuro@kormed-lubaczow.pl
  • Lubaczów, ul. Tadeusza Kościuszki 141/7

Opieka koordynowana

Od 1 października 2022 roku w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej lekarze pierwszego kontaktu mogą realizować świadczenia zdrowotne w nowym modelu zwanym opieką koordynowaną.
Opieka koordynowana dotyczy pacjentów chorych przewlekle i leczonych w placówkach Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
W ramach opieki koordynowanej nasi lekarze współpracują z lekarzami specjalistami oraz pielęgniarkami i dietetykiem. Zajmują się głównie diagnozowaniem i leczeniem ale także profilaktyką i edukacją pacjenta.


Świadczenia opieki koordynowanej są realizowane w zakresie czterech ścieżek :
-kardiologicznej
-diabetologicznej
-endokrynologicznej
-pulmonologicznej.


Podstawą realizacji świadczeń w opiece koordynowanej jest Indywidualny Plan Opieki Medycznej, który lekarz POZ ustala razem z pacjentem na wizycie kompleksowej.
Nad sprawną realizacją wytycznych z Indywidualnego Planu Opieki Medycznej czuwają koordynatorzy.


Lekarze specjaliści
biorący udział w opiece koordynowanej :
Endokrynolog – Maciej Pieprzny
Kardiolog – Łukasz Kądziela
Pulmonolog – Renata Korzeniowska
Diabetolog – Elżbieta Batycka