• 16 632 03 10
  • biuro@kormed-lubaczow.pl
  • Lubaczów, ul. Tadeusza Kościuszki 141/7

Dla pacjenta

Prawa pacjenta:

Pacjent ma prawo do:
1) ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ODPOWIADAJĄCYCH WYMAGANIOM AKTUALNEJ WIEDZY MEDYCZNEJ;
2) INFORMACJI O SWOIM STANIE ZDROWIA;
3) ZACHOWANIA W TAJEMNICY, PRZEZ OSOBY UDZIELAJĄCE
ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, INFORMACJI
ZWIĄZANYCH Z PACJENTEM, W SZCZEGÓLNOŚCI
Z JEGO STANEM ZDROWIA;
4) WYRAŻENIA ZGODY ALBO ODMOWY
NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH;
5) ZGŁASZANIA DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH;
6) POSZANOWANIA INTYMNOŚCI I GODNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI
W CZASIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH;
7) DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ DOTYCZĄCEJ STANU
ZDROWIA ORAZ UDZIELONYCH ŚWIADCZEŃ
ZDROWOTNYCH;
8) ZGŁOSZENIA SPRZECIWU WOBEC OPINII
ALBO ORZECZENIA LEKARZA;
9) POSZANOWANIA ŻYCIA PRYWATNEGO I RODZINNEGO;
10) OPIEKI DUSZPASTERSKIEJ;
11) PRZECHOWYWANIA RZECZY WARTOŚCIOWYCH W DEPOZYCIE.
W razie pytań, prosimy o kontakt
z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta:
ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa, www.bpp.gov.pl
Prawa pacjenta oraz zasady funkcjonowania Rzecznika Praw Pacjenta
wynikają z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Prawa pacjenta

Wszystkie informacje dla świadczeniobiorców zamieszczone są na stronach
Narodowego Funduszu Zdrowia

lub na stronie

Narodowego Funduszu Zdrowia Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego w Rzeszowie