• 16 632 03 10
 • biuro@kormed-lubaczow.pl
 • Lubaczów, ul. Tadeusza Kościuszki 141/7

Rehabilitacja dziecięca

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17:00

Do rehabilitacji w Ośrodku Dziennym dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego kwalifikuje lekarz na podstawie ważnego skierowania od lekarza POZ, pediatry, neurologa dziecięcego, ortopedy lub lekarza specjalisty rehabilitacji medycznej. O kolejności przyjęcia do Ośrodka decyduje data wpływu i zarejestrowania skierowania, wiek, wskazania medyczne.

Rehabilitacja obejmuje w szczególności takie świadczenia jak:

 • poradę lekarska,
 • świadczenia z zakresu fizykoterapii,
 • świadczenia z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej,
 • świadczenia diagnostyczno-terapeutyczne z zakresu kinezyterapii,
 • świadczenia z zakresu diagnozy i terapii logopedycznej;
 • świadczenia z zakresu terapii zajęciowej,
 • wielospecjalistyczną poradę terapeutyczną,
 • świadczenia z zakresu diagnozy i terapii psychologicznej,
 • świadczenia z zakresu terapii behawioralnej.

Skuteczność rehabilitacji podlega ocenie co realizowane jest poprzez ocenę postępów pacjenta, wyrażoną w toku realizacji wyznaczonych mu na poszczególne sesje terapeutyczne zadań oraz celów bliższych i dalszych, uwzględniających poprawę funkcji i jakości funkcjonowania w środowisku.