Elektroniczna rejestracja

 

Pacjent zobowiązany jest dostarczyć oryginał skierowania maksymalnie do dwóch tygodni (nie później niż data i godzina wizyty), w przeciwnym razie zostanie wykreślony z listy oczekujących.

 

 

Kliknij, aby zarejestrować się elektronicznie