Medycyna sportowa

Usługi w ramach medycyny sportowej:

  • Badania wstępne (badania dla osób rozpoczynających uprawianie konkretnej dyscypliny sportowej),
  • Badania okresowe (kontrolne badania stanu zdrowia sportowców, powtarzane co 6 miesięcy),
  • Badania kontrolne (są to badania związane z doznanymi kontuzjami i zachorowaniami),
  • Wydawanie orzeczeń i zaświadczeń,
  • Kwalifikowanie do poszczególnych dyscyplin,
  • Kompleksowe badania laboratoryjne i diagnostyczne,
  • Konsultacje specjalistyczne,
  • Zabiegi rehabilitacyjne.

 

Zakres badań lekarskich, badań dodatkowych oraz konsultacji specjalistycznych jest uzależniony od rodzaju uprawianej dyscypliny sportu, rodzaju badania (wstępne, okresowe czy kontrolne) oraz od stanu zdrowia zawodnika.