Badania kierowców

Obowiązkowe badania lekarskie dla kierowców można wykonać w naszej placówce w w poniedziałek, wtorek i środę od godziny 9.00 – do 14.00.

Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania. Należy wziąć ze sobą okulary lub soczewki w przypadku wady wzroku (badanie odbędzie się w szkłach korekcyjnych) oraz aparat słuchowy w przypadku osób z wadami słuchu. Można wziąć ze sobą wyniki badań laboratoryjnych i EKG o ile są w posiadaniu.

W przypadku osób leczących się na cukrzycę lub padaczkę prosimy mieć ze sobą dokumentacje medyczną wystawioną przez prowadzącego lekarza.