• 16 632 03 10
 • biuro@kormed-lubaczow.pl
 • Lubaczów, ul. Tadeusza Kościuszki 141/7

Medycyna Pracy – Zakres badań

 • Badania profilaktyczne:
  • Wstępne – przed zatrudnieniem na danym stanowisku, po zmianie stanowiska, a także wtedy, gdy wystąpią nowe czynniki szkodliwe dla zdrowia.
  • Okresowe – u osób pracujących na danym stanowisku, którym wygasa ważność dotychczasowego orzeczenia.
  • Kontrolne – przed ponownym podjęciem pracy, obowiązkowo u każdego pracownika, który przebywał na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni.
 • Wydawanie orzeczeń do celów sanitarno-epidemiologicznych z możliwością przeprowadzenia badań w kierunku nosicielstwa pałeczek jelitowych.
 • Aktualizacja książeczek zdrowia.
 • Badania lekarskie osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (dawniej badania do licencji).
 • Badania lekarskie osób ubiegających się o pozwolenie lub posiadających pozwolenie na broń.
 • Badania lekarskie kierowców i osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami.
 • Badania lekarskie osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa.
 • Badania lekarskie kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich.
 • Delegacja lekarza na posiedzenia komisji BHP.
 • Wizytacja stanowisk przez lekarza specjalistę medycyny pracy.
 • Ustalenie składu apteczki pierwszej pomocy.

Przeprowadzamy badania psychologiczne:

 • kierowców wykonujących transport drogowy skierowanych przez pracodawcę
 • kierowców pojazdów uprzywilejowanych
 • instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy oraz kandydatów do tych zawodów
 • operatorów ciężkiego sprzętu budowlanego (koparki, ładowarki, spycharki)
 • operatorów wózków o napędzie elektrycznym, gazowym, spalinowym
 • operatorów ciężkiego sprzętu zmechanizowanego (suwnicy, żurawia wieżowego)
 • kandydatów do objęcia urzędu sędziego, prokuratora, komornika lub kuratora sądowego
 • osób ubiegających się o pozwolenia do posiadania broni
 • osób ubiegających się lub posiadających wpis do listy kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz detektywów
 • po utracie prawa jazdy
 • w celu podwyższenia kategorii prawa jazdy