• 16 632 03 10
  • biuro@kormed-lubaczow.pl
  • Lubaczów, ul. Tadeusza Kościuszki 141/7

Profilaktyka Miażdżycy

Projekt pt. „Profilaktyka miażdżycy tętnic i chorób serca poprzez edukację i badania genetyczne w kierunku hipercholesterolemii rodzinnej osób
z licznymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego na obszarze województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego.”

Współpraca z SP ZOZ Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie (ul. Mikołaja Kopernika 36 31-501 Kraków)

Dla kogo

 
Prowadzony jest na rzecz pacjentów w wieku aktywności zawodowej, którzy ukończyli 18 r.ż. ( również dla osób z uprawnieniami emerytalnymi , aktywnymi zawodowo )  nie leczących się w ciągu ostatnich 5 lat na chorobę układu sercowo-naczyniowego, nie korzystających z Programu ChUK, z podejrzeniem podwyższonego ryzyka chorób sercowo–naczyniowych, zwłaszcza nadciśnieniem tętniczym
i podwyższonym poziomem LDL.
Wykwalifikowany lekarz POZ wytypuje z aktywnej listy pacjentów osoby będące grupą docelową w projekcie.
 

Etapy

 
Dla pacjentów będących uczestnikiem programu zaplanowano następujące działania:
 
1. wizyta kwalifikacyjna uzupełniona o wizytę konsultacyjną (wywiad lekarski, badanie ogólno-internistyczne/fizykalne)
2. badania laboratoryjne i diagnostyczne (zestaw badań)- EKG w stanie spoczynku, badanie lipidogramu (cholesterol całkowity, LDL, HDL, trójglicerydy) , wartość GFR wg MDRD
3. aktywna profilaktyka – zestaw porad i aktywności prozdrowotnych cykl indywidualnych porad, (łącznie 360 min). z zakresu: diety, edukacji zdrowotnej oraz aktywności fizycznej, skierowanych do pacjentów obarczonych ryzykiem wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego.
4. wizyta końcowa- ponowne wykonanie: badania LDL, masy ciała, obliczenie BMI, pomiar ciśnienia tętniczego, dalsza edukacja zdrowotna i zalecenia
 
Na każdym etapie wypełniana jest dokumentacja projektowa.