• 16 632 03 10
  • biuro@kormed-lubaczow.pl
  • Lubaczów, ul. Tadeusza Kościuszki 141/7

Pomoc medyczna dla obywateli Ukrainy w Centrum Medycznym KORMED

Centrum Medyczne KORMED w Lubaczowie udziela pomocy medycznej obywatelom Ukrainy, którzy zgłoszą się z problemem zdrowotnym do lekarza rodzinnego, a przybyli do Polski po 24 lutego br. w związku z agresją militarną Rosji na teren Ukrainy.

Pomoc medyczna świadczona będzie obywatelom Ukrainy, którzy posiadają zaświadczenie wystawione przez straż graniczną RP lub odcisk stempla straży granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r., w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

W Centrum Medycznym KORMED istnieje także możliwość szczepienia cudzoziemców narodowości ukraińskiej w ramach narodowego programu szczepień przeciw COVID-19. Warunkiem nabycia prawa do szczepienia jest posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość (w tym: dowód osobisty, paszport oraz tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca – TZTC).

Centrum Medyczne KORMED

Lubaczów, ul. Tadeusza Kościuszki 141/7