• 16 632 03 10
  • biuro@kormed-lubaczow.pl
  • Lubaczów, ul. Tadeusza Kościuszki 141/7

GRYPA – przeczytaj koniecznie!!!

Szanowni Państwo,
Prosimy o zapoznanie się z zaleceniami GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO dotyczącymi grypy:

ZALECENIA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

Ogólne wskazania profilaktyczne należy:
• Unikać bliskiego kontaktu z chorymi osobami,
• kiedy jest się chorym, zostać w domu i zachować dystans do osób zdrowych
• Zasłaniać usta i nos chusteczką higieniczną podczas kichania i kasłania, a zużytą chusteczkę wyrzucić do kosza na śmieci
• myć często ręce
• unikać dotykania oczu, nosa i ust, żeby nie roznosić zarazków
• dbać o siebie, dużo spać, być aktywnym fizycznie, unikać stresu, pić dużo płynów i zdrowo się odżywiać

Informacje dla:
• dyrektorów, nauczycieli i opiekunów w placówkach nauczania i wychowania należy:
• obserwować dzieci i młodzież wykazującą objawy grypopodobne w trakcie pobytu w placówkach takie jak:
gorączka, kaszel, ból gardła, ból mięśni, ból głowy,
dreszcze, osłabienie, w niektórych przypadkach biegunka.
• informować rodziców i opiekunów o zaobserwowanych objawach grypopodobnych celem konsultacji z lekarzem rodzinnym
• zadbać o ciągły dostęp do środków higienicznych w toaletach
• Organizować w ramach możliwości jak najwięcej pobytu uczniów na świeżym powietrzu w czasie przerw i lekcji wychowania fizycznego
• monitorować strony internetowe Państwowej Inspekcji Sanitarnej www.pis.gov.pl oraz Państwowego Zakładu Higieny www.pzh.gov.pl celem uzyskania bieżących informacji
• rodziców należy:
• obserwować domowników wykazujących objawy grypopodobne, w razie ich wystąpienia zgłosić się do lekarza rodzinnego
• myć ręce swoje i swojego dziecka mydłem pod bieżącą wodą oraz pokazać dziecku jak należy to robić
• zatrzymać chore dziecko w domu i wezwać lekarza
• zasłaniać nos chusteczką higieniczną podczas kichania i usta podczas kasłania
• nie zabierać dziecka do ludzi, którzy są przeziębieni
• zadbać o to by dziecko zawsze miało przy sobie chusteczkę do nosa
• spędzać z dziećmi aktywnie wolny czas na świeżym powietrzu
• dzieci i młodzieży należy:
• myć ręce mydłem i ciepła wodą przez 20 sekund
• jeśli nie masz chusteczki podczas kichania lub kasłania zasłoń usta i nos rękawem
w okolicy powyżej łokcia a nie dłońmi
• umyć ręce po kasłaniu lub kichaniu
• unikać kontaktu z osobami, które kichają i kaszlą
• przebywać w czasie wolnym na świeżym powietrzu

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie przypomina charakterystyczne objawy grypy:
wysoka gorączka, bóle kostno-mięśniowe, bóle głowy, ból gardła, suchy kaszel, katar, podrażnienie oczu, osłabienie, dreszcze.