REHABILITACJA NA NFZ – BEZ SKIEROWANIA

Szanowni Pacjenci

Rehabilitacja bez skierowania dla osób z  lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub posiadających orzeczenie równoważne (powyżej 16 r. ż.).

Zapraszamy wszystkich pacjentów nie tylko należących do CM KORMED w ramach NFZ  – tylko w dniach 14-31 grudnia 2020.

Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numer 16 73 62 175.